luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2956,45 ha
Intravilan: 180,77 ha
Extravilan: 2775,56 ha
Populatie: 3200
Gospodarii: 1108
Nr. locuinte: 1200
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Lunca, Prundu
Asezarea geografica:
Din punct de vedere administrativ, comuna aparține județului Teleorman, fiind așezata în partea de sud-vest a acestuia.
Comuna este situată la 50 km de reședința de județ, Municipiul Alexandria și la 15 km de Municipiul Turnu Măgurele. Comuna este străbătută de DJ 546 Turnu Măgurele-Slatina și de DJ 543 Lunca-Izbiceni
Accesul din și spre comună se face pe următoarele căi de comunicație:
Căi de comunicație rutiere:
- DJ 546, modernizat, care asigură legăturile satelor Lunca, Saele și Pleasov cu Municipiul Turnu Măgurele spre sud-est și cu Drăgănești - Olt spre nord-vest.
- DJ 543 care asigura legătura comunei cu orașul Corabia spre sud.
- Căi de comunicație feroviare:
- calea ferată Turnu Măgurele-Salcia-Roșiori de Vede-București.
Limite
Comuna Lunca se învecinează cu județul Olt în partea de sud și vest.
Limita nordică este reprezentată de comuna Călmățuiul.
În partea de nord-vest se învecinează cu comuna Slobozia Mândra, în partea de nord-est se învecinează cu comuna Salcia, iar în partea de sud-est cu comuna Segarcea-Vale.
Activitati specifice zonei:
Legumicultura în spații protejate de 50 ha
Legumicultură în câmp
Cultivarea cerealelor
Creșterea animalelor
Activitati economice principale:
Agricultură
Comerţ
Obiective turistice:
Biserica Buna Vestire din satul Lunca
Biserica Sfântul Nicolae din satul Prundu
Amenajarea hidroelectrică de pe Râul Olt
2 bazine hidrografice pentru pescuit (Pârâul Sâi și Râul Olt)
Evenimente locale:
Ziua comunei - 21 mai de Sfinții Împărați Constantin și Elena
Târg săptămânal în ziua de marți
Facilitati oferite investitorilor:
Rețea de alimentare cu apă
Rețea electrică
Linie de telefonie și internet
Taxe și impozite mici
Ieșire la două drumuri județene
Stație PECO
Forță de muncă bine pregătită și ieftină
Proiecte de investitii:
Modernizare drumuri comunale
Rețea de canalizare
Rețea de alimentare cu gaze
Construire sediu nou Grădiniță Prundu
Extindere rețea alimentare cu apă în satul Prundu
Amenajare parc comunal
Modernizare stadion comunal
Piață agroalimentară